طاهر حسنوند

Biography
من طاهر هستم متولد آذر 1371 من در هنر تحصیل کردم و رشته اصلی من نقاشی. برخی از مهارتها و دانش من در زمینه: نقاشی ، طراحی ، طراحی وب و بازاریابی دیجیتال.